dkFlag Made in denmark

Obchodní podmínky

I. Kdo jsme a co vám nabízíme
V těchto obchodních podmínkách vás chceme informovat o tom, jak funguje e-shop BEAUTÉ PACIFIQUE jak probíhá objednávání, kam se můžete obrátit v případě reklamace nebo jakýchkoliv jiných nejasností.
Jsme společnost JG Beauty Company s.r.o., IČ 07538847, se sídlem Opletalova 983/45, 110 00, Praha 1 – Nové Město, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302701, DIČ: CZ07538847.
Tyto podmínky upravují vzájemné vztahy mezi vámi (kupujícím) a námi (prodávajícím) v případě, že nakoupíte zboží v e-shopu na těchto webových stránkách beaute-pacifique.com/cz Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si při naší komunikaci domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.
Pokud u nás nenakupujete na firmu (IČ), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále v těchto obchodních podmínkách.
V rámci objednávek zpracováváme také vaše osobní údaje, jak se o ně staráme, co všechno zpracováváme a jaká máte práva, se dočtete v sekci Ochrana osobních údajů.II. Jak funguje nakupování na našich stránkách
Tím, že máme produkty vystaveny na našich webových stránkách, informujeme o jejich vlastnostech, složení a ceně. Jejich prezentace má informativní charakter, a to včetně obrázků a vyobrazení produktů (obal může být zpracován výrobcem jinak). Vaši objednávku musíme sami potvrdit, aby mezi námi vznikla závazná smlouva. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se tedy nepoužije.
Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pokud někde uvádíme cenu, která je zjevně chybná, nejsme jí vázáni a smlouva mezi námi není uzavřena.
Veškeré ceny včetně akčních slev platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Jak probíhá objednávka

Naše zboží si můžete pořídit na našich stránkách tak, že jej vložíte do košíku. V košíku potom prostřednictvím formuláře vyplníte potřebné údaje. Prosíme, údaje si pořádně zkontrolujte a vyplňte pouze pravdivé, úplné a správné údaje. Údaje, které v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a pravdivé. Formulář obsahuje také informace o objednaných produktech, ceně, způsobu platby, dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).
Poté, co obdržíme Objednávku, vám ji potvrdíme e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení naší e-mailové zprávy o přijetí Objednávky. Pokud nám bude Objednávka připadat neobvyklá, můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až od vás dostaneme potvrzení této Objednávky.
Náklady na komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

Jak doručujeme zboží

Zboží vám dodáme způsobem, který jste si zvolili z nabízených možností v rámci objednávky. Osobní odběr v tuto chvíli není možný.
Objednávku vyexpedujeme po připsání příslušné částky na náš účet, pokud jste nezvolili platbu na dobírku.

Detailnější informace najdete v Podmínkách doručení a vrácení zboží.

III. Váš uživatelský účet
Na našich stránkách si můžete v průběhu procesu objednávky založit vlastní uživatelský účet, ze kterého můžete provést objednávku i všechny další. Tvorba účtu není povinná, objednávku můžete provést i bez ní.
Při registraci nezapomeňte na to, že musíte uvádět správné a pravdivé údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizujte. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
Pro vytvoření uživatelského účtu je třeba zvolit uživatelské jméno a heslo. Prosíme, zvolte si bezpečné jméno a heslo a nikomu jej neprozrazujte.
Občas potřebujeme provést údržbu nebo opravu systému, proto prosíme za pochopení, že váš uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě.

IV. Platba
Cenu zboží a případné náklady na dodání zboží můžete uhradit:

převodem na účet č. 2001825070/2010 vedeným Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

U platby převodem na účet prosím uveďte číslo objednávky jako variabilní symbol.
Pro každou platbu vám vystavíme po uhrazení ceny daňový doklad – fakturu, a to v elektronické podobě.
Jsme plátcem DPH. Informaci o celkové ceně produktů včetně DPH uvedeme vždy u nabídky produktů.

V. Kdy a jak můžete odstoupit od smlouvy
Jako spotřebitelé máte právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o tom, že od smlouvy chcete odstoupit. Uveďte, prosíme, číslo objednávky, den nákupu, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět částku za koupené zboží. Důvod odstoupení od smlouvy uvádět nemusíte. Pro odstoupení můžete využít i formulář, který najdete v příloze těchto podmínek.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od kupní smlouvy poté, co bylo zboží vyňato z uzavřeného obalu, a které není možné vrátit z hygienických důvodů (např. krémy a jiné kosmetické produkty, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou), nebo zboží které bylo upraveno podle vašeho přání.
Bezodkladně po vrácení nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to na číslo účtu, které nám sdělíte. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení. Budeme ale od vás potřebovat doklad o tom, že jste zboží zaslali zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat na adresu JG Beauty Company s.r.o., P. O. BOX 82, 251 01 Říčany u Prahy
Zboží vraťte kompletní, nesmí být opotřebené nebo poškozené. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste svým nakládáním se zbožím nesnížili jeho hodnotu. Pokud zboží nesprávným zacházením poškodíte, můžeme po vás žádat náhradu za snížení hodnoty zboží a započíst ji na vrácenou částku.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že náklady za vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
V případě, že nejste spotřebitelem, ale nakupujete na IČ, se na vás možnost odstoupení od smlouvy nevztahuje.

VI. Reklamace a jak na ně
Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a pokud nedojednali, tak takové vlastnosti, které jsme na našich stránkách popsali nebo které jste mohli očekávat vzhledem k povaze zboží a na základě naší reklamy;
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
je zboží v odpovídajícím množství;
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Odpovídáme také za to, že k objednanému zboží je přiložen daňový doklad.
Prosíme, důsledně se seznamte s dobou použitelnosti produktu na obalu.
Upozorňujeme také na to, že případné alergické reakce nebo jiné reakce na produkty nelze samy o sobě považovat za vadu produktu. Prosíme, čtěte bedlivě informace o produktech a jejich složení na našich webových stránkách i na obalech produktů.

Jak uplatnit práva z vadného plnění

Pokud produkt neodpovídá výše uvedeným vlastnostem, máte právo jej reklamovat.
Reklamaci můžete poslat na e-mail: bp@gellnerbeauty.com, zaslat nám dopis na adresu P. O. BOX 82, 251 01 Říčany u Prahy. V ideálním případě nám rovnou pošlete i fotku, abychom věděli, v čem má vada spočívat.
Dopis nebo e-mail musí obsahovat:
vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete vyřídit reklamaci;
prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložte doklad o nákupu).
Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu P. O. BOX 82, 251 01 Říčany u Prahy. Zboží by mělo být při přepravě vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Co můžete požadovat u vady zboží

Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:
dodání nového nebo chybějícího zboží;
bezplatnou opravu;
přiměřenou slevu; nebo
vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.
U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud nezvolíte právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.
Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.
Vezměte také na vědomí, že nemůžete reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Jak vyřídíme vaši reklamaci

Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů, pokud nebudou dány důvody pro delší dobu. Zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

VII. Pár slov na konec
Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu, případně třetí straně, od níž máme potřebná oprávnění a licence. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na bp@gellnerbeauty.com

V Praze, dne 7. 10. 2020