dkFlag Made in denmark

Zásady ochrany osobních údajů

Co se v těchto Zásadách dočtete?

O vaše osobní údaje pečujeme stejně pečlivě, jako naše kosmetika o vaši pleť. V těchto Zásadách si můžete si přečíst, jak s vašimi osobními údaji pracujeme, když navštívíte naše webové stránky www.beaute-pacifique.com/cz – třeba když si objednáte některý z produktů, vytvoříte si u nás uživatelský účet, zapíšete se nám do newsletteru a taky, jak je to s těmi cookies. A na závěr toho všeho se dozvíte, jaká práva týkající se vašich osobních údajů máte.

Zpracování osobních údajů probíhá ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost JG Beauty Company s.r.o., IČ 07538847, se sídlem Opletalova 983/45, 110 00, Praha 1 – Nové Město, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302701. (dále jen „Správce“).

Kdy, proč a jak vaše údaje zpracováváme

Objednávka produktů

V souvislosti s vaší objednávkou zpracováváme ty osobní údaje, které nám uvedete v objednávce. Těmi jsou zejména: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČ/DIČ adresa/sídlo, platební údaje, údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které při objednávce uvedete.
Tyto osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom mohli vaši objednávku vyřídit a objednané zboží vám poslat, toto zpracování je proto nezbytné pro splnění smlouvy. Krom toho zpracováváme tyto údaje kvůli evidenci smlouvy, a pro případ, že by mezi námi vznikl spor.

Z těchto důvodů zpracováváme uvedené osobní údaje po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, pokud jiný právní předpis nepožaduje, abychom uchovávali smluvní dokumentaci po dobu delší. Toto zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti a pro účely našich oprávněných zájmů.

Jelikož se objednávkou stáváte naším zákazníkem, můžeme vám na e-mailovou adresu tu a tam posílat zajímavé novinky, co se u nás děje nového nebo jaké nové produkty a akce chystáme. Zasílání těchto e-mailů můžete samozřejmě odmítnout. Tento postup nám dovoluje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení můžete kdykoliv jakýmkoliv způsobem odmítnout – například zasláním e-mailu na adresu bp@gellnerbeauty.com nebo proklikem na odkaz v e-mailu (obchodním sdělení).

Uživatelský účet

V případě, že máte zájem o zřízení uživatelského účtu, potřebujeme k tomu od vás tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu.
Kromě toho budeme zpracovávat i vaši historii objednávek, abychom vám objednání co nejvíce usnadnili.
Všechny tyto údaje budeme zpracovávat kvůli administraci účtu a umožnění objednávky v rozhraní našeho e-shopu.
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 3 let od posledního přihlášení, a to na základě souhlasu, který jste nám udělili během registrace. Ten můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na bp@gellnerbeauty.com nebo dopisu na adresu našeho sídla. Vezměte však, prosíme, na vědomí, že zpětvzetím přijdete o členské výhody, které z uživatelského účtu mohou vyplývat.

Odebírání novinek (newsletter)

Pokud budete mít zájem o zasílání novinek ze světa BEAUTÉ PACIFIQUE a dalších zajímavostí a přihlásíte se do odběru newsletteru, zpracováváme při tom tyto vaše osobní údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení, pokud jste je vyplnili.
Emailová adresa, jméno a příjmení budeme zpracovávat, abychom vám mohli novinky a obchodních sdělení zasílat. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat díky vašemu souhlasu, který jste nám přihlášením udělili.
Osobní údaje pro tyto účely budeme zpracovávat 3 roky od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
S výše uděleným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu na emailovou adresu bp@gellnerbeauty.com nebo proklikem na odkaz v newsletteru. Pokud vezmete souhlas zpět, přestaneme vám newslettery zasílat.

Když nám napíšete zprávu

Pokud se potřebujete na cokoliv doptat a pošlete nám zprávu, zpracováváme přitom vaši e-mailovou adresu a další údaje, které uvedete v obsahu zprávy.
Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli odpovědět a vyřešit vše, co bude třeba, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení komunikace.

Cookies

Na této webové stránce používáme soubory cookies, a to za těmito účely:
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
fungování webových stránek;
přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení.
Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě našeho oprávněného zájmu. Tyto cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Cookies budeme zpracovávat po dobu max. 12 měsíců.
Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu, který je dán nastavením vašeho prohlížeče. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.
Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné nastavit buďto v rámci nastavení v cookie liště na našich webových stránkách, v nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést námitku proti sběru cookies, který provádíme na základě našeho oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést tak, že pošlete email na adresu bp@gellnerbeauty.com Vaši námitku vyhodnotíme bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Pokud vznesete námitku proti zpracování technických cookies, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
službou Google Analytics a Google Ads, provozovanou společností Google Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
společností Facebook Inc. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu s jejich pravidly používání cookies, dostupnými na https://www.facebook.com/policies/cookies/#.

Kdo nám s tím pomáhá?

Zpracování osobních údajů provádíme především my. Mohou nám s tím ale pomáhat i tito pomocníci (zpracovatelé) nebo třetí strany:

Poskytovatel webhostingu;
Poskytovatel marketingového software;
poskytovatel účetního software;
poskytovatel služeb účetnictví, ACCOUNTEX, spol. s r.o.;
Poskytovatelé doručovacích a přepravních služeb;
Poskytovatelé platebních bran;
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
Jaká máte práva?

Podle Nařízení máte následující práva:

vzít udělené souhlasy zpět,
vznést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, který provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nám neváhejte napsat na bp@gellnerbeauty.com  🙂