dkFlag Made in denmark

Bruks- og salgsbetingelser

Bruks- og salgsbetingelser gjeldende for nettbutikken beauté-pacifique.no (bpq.no) . Oppdatert nov. 2017.

Bakgrunn: Denne policy følger retningslinjer for angrerettloven§§14 og 8 første ledd og ehandelsloven §§ 8 og 11. at kjøper skal ha enkel tilgang til nettbutikkens salgsbetingelser. Bpq.no benytter seg utelukkende av betalingsløsningstjenester levert av Klarna.

Når du kjøper produkter hos bpq.no / beauté-pacifique.no, aksepterer og godkjenner du samtidig gjeldende nedenstående salgs- og brukerbetingelser.

I. GENERELT OM BRUKEN AV VÅR NETTBUTIKK OG HJEMMESIDE:

Følgende gjelder for deg, som benytter beauté-pacifique.no (forkortet bpq.no) til å handle og holde deg oppdatert om hjemmesidens innhold og produkter.

Du trenger ikke å ha en kundeprofil eller logge deg inn først for å kunne se vareutvalg, handle eller for å kunne ta kontakt med nettbutikkens administratorer.
Ved handel må du være kjent og ha akseptert gjeldende Klarnas vilkår og Bruker- og salgsbetingelser som fremgår av dette dokumentet
Du kan velge å melde deg påmotta nyhetsbrev per e-post.
ved å gå på hjemmesiden vil du få pop up vindu med tilbud om å melde deg på nyhetsbrevet og delta i en månedlig trekning av produkter til en verdi av 1500 kr. Dette er frivillig. Om du ikke vil benytte deg av tilbudet kan du lukke vinduet i høyre øverste hjørne. Informasjonen som du eventuelt utfyller i vinduet blir kun brukt til å kontakte deg mht optimal produktvalg
nyhetsbrevet har til formål å sikre deg informasjon om nye produkter, kampanjer og annen relevant informasjon
du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrev ved å følge linken nederst i e-posten
Du kan til enhver tid ta kontakt til oss:
Telefoniske henvendelser besvares i kontorets åpningstid på hverdager mellom 8 og16. Vi gjør oppmerksom på at kontoret har stengt i helgene og på helligdagene.
Mail besvares løpende, vanligvis innen 1 virkedag. Behandlingstid varierer avhengig av henvendelses art. Nedsatt responstid kan oppstå i forbindelse med ferie/høytid.
Du får mulighet for å benytte deg av tilbud og kampanjer, som annonseres via nyhetsbrev jf. pkt 3
Tilbud og kampanjer (evt. med oppgitte rabattkoder) er tidsbegrenset og varierer med hensyn til vareutvalg.
Copyright: Hjemmesiden www.bpq.no/ beauté-pacifique.no er Aponor AS sin eiendom. Innholdet er omfattet av beskyttelse av opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Dette innebærer at det er forbudt å laste ned og kopiere hele eller deler av innhold i form av grafikk (bilder), layout og tekster uten tillatelse fra Aponor AS
Informasjon om varene: Aponor kvalitetssikrer kontinuerlig innhold på hjemmesiden. Vi tar forbehold for eventuelle skrive-, formulerings- og andre feil som kan forekomme. Vi tar også forbehold for utsolgte varer
II. NÅR DU HANDLER I VÅR NETTBUTIKK. TRINN FOR TRINN

Du kan velge produkter ved å trykke på knapper i navigasjonsmenyen, for eksempel Hudpleie etter hudtyper eller Hudproblemer eller ved å velge produktgruppe for eksempel Ansiktspleie
Innen hver kategori kan du i tillegg sortere varene etter bestselgere, navn eller pris
Ved å trykke på det enkelte bilde av produkt får du mer informasjon om egenskaper og bruk
Om du ønsker varen kan du trykke på ønsket antall og Legg i handlekurven
En oversikt over dine valgte varer vil nå fremkomme på høyre side
Nederst på høyre side vil du få mulighet for å gå til kasse eller fortsette å handle.
Når du har lagt alle ønskede varer i handlekurven og er i kassen har du mulighet for
å taste en eventuell rabattkode ved å trykke (Jeg har en rabattkode)
fylle ut spesielle ønsker i forbindelse med din bestilling i Kommentar til bestillingen
krysse av for at du ikke ønsker å motta nyhetsbrevet (jf. pkt 3)
Du kan når som helst gå tilbake og finne flere varer eller gjøre endringer før du utfyller betalingsinformasjon og trykker på knappen Fullfør kjøpet. Dette gjør du ved å trykke på en av valgte varer – du vil automatisk komme på nettbutikkens side igjen.
Adressen som du oppgir vil bli brukt som standard faktura- og leveringsadresse.
Når du er fornøyd, velger du betalingsmåte og utfyller nødvendig informasjon. For øvrig informasjon se vennligst Klarnas vilkår
Når vi har mottatt din bestilling, sender vi deg en e-post med opplysninger om når vi mottar innbetaling fra deg og når ordren forventes klargjort og sendt.
Samtidig med ordrebekreftelsen sender vi også et kjøps- og angreskjema.
III. SALGSBETINGELSER

Innledning: Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Avtalen: Avtalen mellom deg (kjøperen) og oss (selgeren, Aponor AS), består av opplysningene som Aponor AS gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken som informasjon om varen, pris, og leveringsbetingelser, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene: Selger
Firmanavn: Aponor AS
Kontaktadresse: Holmejordetveien 34
E-post: post@beaute-pacifique.no
Telefonnummer: 33 18 74 00
Organisasjonsnummer: 988 791 245
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser: Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, gebyr og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.1). Frakt på ordrer under 1000 kr kommer i tillegg.

Avtaleinngåelse: Avtalen i nettbutikken inngås ved at kjøperen går inn på selgerens side og finner den/de varer han eller hun vil kjøpe. Kjøperen legger så varen i handlekurven, aksepterer kjøpsbetingelsene, velger betalingsform og sender sin bestilling (aksepterer selgerens tilbud). Når kjøperens erkjennelse av bestillingen er bekreftet ved trykk på Fullfør kjøp – knappen, medfører det en forpliktelse til å betale jf. Angrerettloven § 16 andre ledd. Bindende avtale vil være inngått når kunden har sendt sin bestilling og selgeren har mottatt den. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. I tilfelle av leveringsbegrensninger, for eksempel hvis varen er utsolgt, skal kjøperen opplyses om dette tydelig og senest på det tidspunktet, bestillingsprosessen begynner.
Ordrebekreftelse: Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling: Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. 4 1 Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16. 2 Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. 3 Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto. 3
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.5 Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøperen mottar forsendelsen. Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.6

Levering mv.: Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Små pakker sendes normalt som brevpakke mens større pakker sendes som Servicepakke med Posten Norge AS. Leveringstiden er vanligvis mellom 1 og 3 virkedager etter registrert bestilling. Det tas forbehold for forsinket levering i forbindelser med høytider eller andre aktiviteter som medfører større arbeidsbelastning for nettbutikken eller transportutbydere/partnere. Bpq.no kan i dette tilfellet ikke gjøres ansvarlig for eventuelle forsinkelser. Leveringen er skjedd når du eller en tredjeperson du har bedt om å motta eller hente varene på dine vegne eller er blitt kjent med at varen er stilt til din/ deres rådighet på leveringsstedet. Leveringen er også skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller hvis den etter avtale med kjøperen eksempelvis har blitt avlevert på arbeidsplassen, hos naboen, eller i kjøperens garasje eller hvis kjøperen selv har hentet varen direkte fra selgeren. Leveringen er derimot ikke skjedd, når varen er av- levert på posthuset, eller i en forretning.
Om kjøperen er fraværende på leveringspunktet, ikke henter varene eller nekter å motta dem, vil varene bli returnert til selgeren for kjøperens regning. Kjøperen vil i slike tilfeller bli tilbudt å få ordren tilsendt på nytt til en fraktpris. Eventuelt restbeløp blir kreditert og tilbakeført til kjøperens konto.

Forutsatt kjøperen ber Posten om å returnere pakken/varen og melder fra til selgeren ønsket å benytte seg av angreretten innen fristen, blir kjøperen kun belastet kostnaden for returporto.

Risikoen for varen: Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv. Risikoen for varen går over på kjøper, hvis kjøperen har bedt en tredje person om å motta eller hente varene på egne vegne eller er blitt kjent med at varen, som er stilt til kjøperens/tredjepersonens rådighet på leveringsstedet.
Dersom varen forsvinner eller blir skadet før den fysiske besittelsen er overtatt, bærer altså selger risikoen for dette. Blir varen borte eller skadet etter fysisk overtakelse, bærer kjøperen risikoen for det. Dersom forbrukeren velger en egen fraktfører til å utføre transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet, går risikoen over på forbrukeren når hans egen fraktfører har fått varen i sin besittelse.

Angrerett: Angrerett innebærer at du som kjøperen uten grunn kan returnere en vare til selgeren selv om det ikke foreligger noen mangel ved den. Du kan også angre på kjøpet før varen er levert jf. Angrerettslovens bestemmelser. Forutsetning for at angreretten kan benyttes er at varen som returneres har samme kvalitet og kvantitet, som da du fikk den. Du som kjøperen må gi selger (Aponor AS) melding (på en form som kan dokumenteres, for eksempel utfylt skjema sendt på mail), om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du som kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Meldingen må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til oss (selgeren). Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Vi som selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet. Kostnadene for returforsendelsen kan belastes deg som kjøperen.

Opplysningsskjema og angreskjema. Opplysningsskjema og angreskjema blir sendt til deg som kjøperen sammen med ordrebekreftelsen på mail. Ved bruk av angreretten, kan du som forbruker velge mellom å benytte mottatt skjema eller å fremsette en annen utvetydig erklæring.

Undersøkelse av varen: Når du som kjøperen mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt n. Du kan imidlertid bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen dersom prøving eller testing går utover hva som er forsvarlig og nødvendig. Dersom varen ikke lenger kan bli solgt som ny vil den reduserte verdien tilsvare det objektive inntektstapet selger lider ved å selge varen som brukt, eventuelt kaste den dersom dette er nødvendig. Returkostnader: Med mindre annet er avtalt, dekker du som kjøper de direkte kostnadene ved å returnere varen. Direkte kostnader vil være forsendelses- eller transportkostnader, og eventuelle andre direkte utgifter som eksempelvis innkjøp av ny fraktemballasje. Begrepet dekker ikke eventuelle administrative kostnader returen har for den næringsdrivende.
Unntak fra angreretten: Av hensyn til kvalitetssikring, helsevern og hygiene, som ivaretar forbrukerens trygget mht varens kvalitet og sikkerhet, bortfaller angreretten på produkter, hvor ytteremballasjen er fjernet eller hvor forseglingen er brutt. Angreretten bortfaller også for produkter som bærer preg av å være oppbevart under usikre forhold (høye/lave temperaturer), og som gjør at produktet mister sin verdi/egenskaper og sikkerhet. Om angreretten i slike tilfeller skulle bli brukt og varens mangler oppdaget etter returen til selgeren, blir du som kjøper belastet for den påførte verdireduksjon av produktet. Med forsegling menes en særlig emballasje som beskytter varen og tjener som sikkerhet for at varen ikke har vært åpnet.
Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse. Alle henvendelser som gjelder reklamasjon, skade på varer eller feil ved leveransen, skal rettes skriftlig via hjemmesidens kontaktskjema eller direkte på mail, som fremgår av siden. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du som kjøperen innen rimelig tid etter at du har oppdaget den, gi oss/selgeren melding om at du vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev). Varer som er skadet etter sending med Posten må fremvises på postkontor og skademelding må fylles ut.
Kjøperens rettigheter ved forsinkelse: Dersom vi/Aponor AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg som kjøperen eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.
Oppfyllelse: Dersom vi/ Aponor AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du/kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad jf. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8. for Aponor AS/selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: Du som kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt n.
Kjøperens rettigheter ved mangel: Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren. Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving. Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag. Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig. Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold: I tillegg til det som følger av punkt o i salgsbetingelsene, er selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold regulert i kapittel 9 i forbrukerkjøpsloven. De nærmere grenser for hvilke misligholdsbeføyelser som kan kreves i det enkelte tilfellet vil bero på en konkret vurdering. Det vises for øvrig Forbruker– tvistutvalgets praksis for hvilke momenter som vil være relevante under hver enkelt beføyelse, samt for hvor terskelen ligger. Det vil imidlertid knyttes noen merknader til størrelsen på gebyret som selgeren kan kreve ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Dette vil utgjøre frakt- utgifter tur/retur, samt et rimelig gebyr tilsvarende de faktiske utgifter selger har hatt i forbindelse med ordren. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år, da dette i praksis vil være stifting av gjeld.
Garanti: Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt p og q.

Personopplysninger: Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen og som sikrer identifisering i forbindelse med en eventuell kredittvurdering av kjøperen. Personopplysninger innsamles og behandles i henhold til Personvernloven som danner basis for Personvernerklæring

Konfliktløsning: Om eventuelle tvister ikke løses i minnelighet, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i pågjeldende sak. Om minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet kan partene begjære at Forbruker- rådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir retts- kraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingsretten. Begge parter aksepterer Larvik som verneting jf. Tvisteloven § 4-6.