dkFlag Made in denmark

Privaatsuspoliitikast

Meie Privaatsuspoliitikast saad lugeda, kuidas Beauté Pacifique töötleb sinu kohta käivat informatsiooni.
Me alati registreerime, töötleme, säilitame ja kustutame isikuandmeid kooskõlas kohaldava seadusandlusega.

 

Vastutav andmetöötleja
Beauté Pacifique, UAB Skandibalt, vastutab sinu isikuandmete töötlemise eest.
Meie kontaktid on järgmised:

uab Skandibalt

304910631

Tel. LV:         +371 25129 149

E-mail LV:    info@beaute-pacifique.lv

 

Milleks kasutame sinu andmeid?
Me töötleme sinu andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kokkulepitud toodete kättetoimetamiseks ja teenuste osutamiseks, sealhulgas dermatoloogi nõustamise ja kosmeetiliste protseduuride teostamiseks
 • Et anda sulle võimalust jälgida oma naha seisundit aastate vältel, salvestades pilte sinu ultraheli uuringutest. Seda muidugi tehakse vaid sinu nõusolekul Sinuga suhtlemiseks uudiskirja kaudu, mille saamiseks oled andnud nõusoleku
 • Otseturunduse, personaalsete pakkumiste ja teenuste osutamiseks

Me ei saa ega töötle teie pangakaardi andmeid.

uab edastab Skandibalt maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed töötlejale Maksekeskus AS

 

Isikuandmete kategooriad
Me töötleme sinu kohta järgmiseid isikuandmete kategooriaid:

 • Sellist tavainformatsiooni nagu nimi, aadress, e-post ja telefoninumber, mida peame kasutama võimaliku lepingu täitmiseks, et edastada sulle tooteid.
 • Sinu ultraheliuuringu pilte, et saaksid jälgida oma naha seisundit aastate vältel, kui oled selleks andnud oma nõusoleku.

 

Töötlemise alus
Me töötleme sinu isikuandmeid eelnevalt kirjeldatud viisil järgmiste töötlemise aluste põhjal:

 • Et saaksime täita sinuga sõlmitud kokkulepet ja edastada tooteid
 • Et saaksime täita kohaldavat seadusandlust, näiteks Taani raamatupidamise seadust
 • Kui töötlemise vajadus tuleneb õigustatud huvist
 • Kui oleme saanud nõusoleku andmete töötlemiseks
 • Kellega me jagame informatsiooni?
 • Sinu isikuandmete töötlemise eest vastutab eelkõige Beauté Pacifique.
 • Mõnedel juhtudel Beauté Pacifique võib valida andmete töötlejaks mõnd alamtöötlejat või võimaldada alamtöötlejal ligipääsu süsteemile, kus on salvestatud sinu andmed. Alamtöötlejaks võivad näiteks olla IT teenuste osutajad, välisaudiitorid, Facebook ja Google reklaami eesmärgiks ning ametiasutused, kui seda sätestab seadus.

 

Kuidas me säilitame sinu kohta käiva informatsiooni?
Me alati säilitame sinu andmeid nii, et nendele pääseksid ligi ainult meie töötajad ja vajadusel alamtöötlejad. Me säilitame sinu isikuandmeid eelkõige elektroonilisel kujul.
Erandiks on meie kliendiandmed, mis on tavaliselt olemas füüsilisel kujul meie edasimüüjate juures. Nende edasimüüjatega, kes omavad meie kliendiandmeid, oleme sõlminud andmetöötluslepingud ning nad on informeeritud sellest, kuidas tuleb neid andmeid kasutada ja säilitada.

 

Kui kauaks me säilitame sinu kohta käiva informatsiooni?
Tavaliselt me salvestame isikuandmeid viis aastat. Me võime säilitada andmeid kauemini, kui seda nõuab seadusandlus.
Sinu kohta käiva informatsiooni, mis on kantud kliendiandmetesse, me säilitame kaks aastat.
Ultraheli uuringute pildid, mida oled palunud meil säilitada, jäävad alles nii kauaks kui soovid.

 

Sinu õigused
Isikuandmete kaitse määruse kohaselt on sul õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, neid parandada ja kustutada (vt all pool) samuti õigus andmete ülekandmisele:

 • Õigus võtta oma nõusolek tagasi. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel teostatud andmete töötlemise õiguspärasust ajal enne nõusoleku tagasivõtmist.
 • Õigus mitte lubada profiili loomist.
 • Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Sa võid nõuda oma isikuandmete kustutamist Beauté Pacifique andmebaasist. Sinu nõue täidetakse, kui kehtib üks järgnevatest kriteeriumidest:

Sa võid võtta oma nõusolek tagasi (kui andmetöötlus on teostatud nõusoleku alusel) juhul, kui:

 • Informatsioon osutub ebaõigeks või
 • Seda ei ole enam vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks seda koguti, või
 • Andmete töötlemine on toimunud seadusvastaselt.

Oma õiguste teostamiseks saada meile päring aadressile info@beaute-pacifique.lv.
Õiguste teostamise suhtes võivad kohalduda teatud tingimused ja piirangud. Nõnda teatud juhtudel sul nt ei pruugi olla õigus andmete ülekandmisele või sinu nõuded ei pruugi saada täidetuks. See sõltub teatud andmetöötluse asjaoludest.