dkFlag Made in denmark

ASMENS DUOMENŲ POLITIKA

ASMENS DUOMENŲ POLITIKA

Mūsų asmens duomenų politikoje galite sužinoti, kaip „Beauté Pacifique“ tvarko informaciją apie jus.
Mes visuomet registruojame, tvarkome, saugome ir ištriname asmens duomenis laikydamiesi galiojančių teisės aktų.

Duomenų valdytojas
Už jūsų asmens duomenų tvarkymą atsako „Beauté Pacifique“, UAB Skandibalt.
Mūsų kontaktinė informacija:

uab Skandibalt

304910631

Tel. LV: +371 25129 149

E-mail LV: info@beaute-pacifique.lv

 

Kam naudojame jūsų duomenis?
Jūsų duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Užsakytų produktų ir paslaugų pristatymas, įskaitant dermatologų konsultacijas ir kosmetikos procedūras
 • Kad išsaugoję ultragarsinio tyrimo vaizdus galėtumėte stebėti savo odos būklę bėgant metams. Savaime suprantama, tai daroma tik gavus jūsų sutikimą
 • Komunikacija su jumis naujienlaiškių, kuriuos sutikote gauti, forma
 • Asmeninė rinkodara, asmeniškai jums skirti pasiūlymai ir paslaugos

 

Asmens duomenų kategorijos
Mes tvarkome šias jūsų asmens duomenų kategorijas:

 • Standartinė informacija, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris, kuriuos naudojame, kad įvykdytume galimą susitarimą dėl produktų pristatymo į namus.
 • Jūsų ultragarsinių odos tyrimų nuotraukos, kad galėtumėte stebėti savo odos būklę bėgant metams, jei esate davę sutikimą.

 

Tvarkymo pagrindas
Pirmiau išvardytus jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi toliau nurodytais tvarkymo pagrindais:

 • Norint susitarti dėl produktų pristatymo
 • Galiojančių teisės aktų, pvz., Danijos buhalterinės apskaitos įstatymo, reikalavimų vykdymas
 • Jei duomenys tvarkomi turint pagrįstą teisėtą interesą
 • Jei esame gavę sutikimą su duomenų tvarkymu
 • Su kuo mes dalijamės duomenimis?
 • Įprastai už jūsų duomenų tvarkymą atsako „Beauté Pacifique“.
 • Tačiau tam tikrais atvejais „Beauté Pacifique“ gali savo pasirinkimu įgalioti duomenų tvarkymą atlikti jos pasitelktą duomenų tvarkytoją arba suteikti pasitelktam duomenų tvarkytojui prieigą prie sistemų, kuriose saugomi jūsų duomenys. To pavyzdžiai yra mūsų IT paslaugų teikėjai, išorės auditoriai, „Facebook“ ir „Google“, reklamos tikslais, taip pat viešosios valdžios institucijos, jei to reikalaujama pagal įstatymus.

 

Kaip saugome jūsų duomenis?
Visuomet saugome jūsų duomenis, prieigą prie jų suteikdami tik tiems darbuotojams ir pasitelktiems duomenų tvarkytojams, jei tokių būtų, kuriems jie yra aktualūs. Įprastai jūsų duomenis saugome elektronine forma.
Išimtį sudaro mūsų sandorių su klientais įrašai, kuriuos daugelis mūsų platintojų paprastai saugo spausdintiniu pavidalu. Su sandorių su klientais įrašus vedančiais platintojais esame sudarę duomenų tvarkymo sutartis ir šie platintojai buvo informuoti, kaip naudoti ir saugoti įrašus.

 

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?
Įprastai saugome jūsų duomenis penkerius metus. Duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laiką, jei teisės aktai numato pagrindą, kuriam esant duomenys gali būti saugomi ilgiau.
Mūsų sandorių su klientais įrašuose esanti informacija apie jus saugoma dvejus metus.
Ultragarsinių tyrimų nuotraukos, kurias prašėte išsaugoti, bus saugomos tiek, kiek pageidausite.

 

Jūsų teisės
Vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos reglamentu, turite teisę susipažinti su turima informacija apie jus, taip pat teisę į informacijos ištaisymą, asmens duomenų ištrynimą (žr. toliau), duomenų perkeliamumą ir:

 • Teisę atšaukti jūsų sutikimą. Jūsų sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris vykdytas iki atsisakymo duoto sutikimo pagrindu, teisėtumui.
 • Teisę pateikti nesutikimą su profiliavimu.
 • Teisę prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 • Galite prašyti, kad „Beauté Pacifique“ ištrintų turimus jūsų asmens duomenis. Jūsų prašymas bus patenkintas, jei bus tenkinamas vienas iš šių kriterijų:

Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą (duomenys buvo tvarkomi sutikimo pagrindu), jei

 • Paaiškėja kad duomenys neteisingi, arba
 • Nebėra būtini siekiant tikslo, kuriam jie buvo gauti, arba, jei
 • Duomenys tvarkomi neteisėtai.

Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis, tiesiogiai pateikdami užklausą mums adresu data@beaute-pacifique.com
Gali būti sąlygų ir apribojimu norint pasinaudoti šiomis teisėmis. Todėl nėra garantijos, kad, pvz., jūs turite teisę į duomenų perkėlimą konkrečiu atveju arba kad jūsų nesutikimas bus tenkinamas – tai priklauso nuo konkrečių su duomenų tvarkymo veikla susijusių aplinkybių.