dkFlag Made in denmark

Integritetspolicy

Personuppgifter
Vi vill att du skall känna dig trygg när du använder vår webbshop. Dina personuppgifter är nödvändiga för behandling och leverans av beställningar samt fakturering. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt personuppgiftslagen (PUL) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

Vi sparar följande persondata om våra kunder vid beställning:
E-post, Personnummer, Adress, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Vi förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra innehållet i dessa villkor och det åligger kunden/besökaren av denna webbplats att hålla sig informerad och uppdaterad om innehållet i dessa villkor.

Cookies
En cookie är en liten fil som webbplatser som du besöker skickar till din webbläsare. Vi använder cookies för att  webbplatsen ska komma ihåg information om ditt besök, vilket gör webbplatsen mer användarvänlig vid ditt nästa besök. Vi använder även cookies för analyser med Google Analytics.