dkFlag Made in denmark basket Kurv
Produkter i kurven

Privatlivspolitik

Persondatapolitik for Beauté Pacifique
I vores politik for persondata kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger i Beauté Pacifique.
Vi registrerer, behandler, opbevarer og sletter altid persondata i henhold til gældende lovgivning.

Dataansvarlig
Beauté Pacifique ApS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Spørgsmål om persondata kan rettes til:

Lotte Tranberg Jakobsen
Beauté Pacifique
Smedevænget 10
9560 Hadsund
98 57 31 00
data@beaute-pacifique.com

Hvad bruges dine oplysninger til?
Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:
-Levering af aftalte varer og ydelser, herunder hudlægekonsultation og kosmetiske behandlinger
-At give dig mulighed for at følge din huds tilstand over en årrække ved opbevaring af dine ultralydsbilleder, naturligvis kun med samtykke fra dig
-Kommunikation med dig i form af nyhedsbreve, som du har givet samtykke til
-Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger som navn, adresse, e-mail og telefonnummer, som vi skal bruge for at kunne opfylde en eventuel aftale om levering af produkter til dig.
Dine scanningsbilleder, så du kan følge din huds tilstand over tid, hvis du har givet samtykke hertil.
Din købshistorik for at kunne målrette markedsføring til dig.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

For at kunne opfylde en aftale med dig om levering af produkter
For at kunne overholde gældende lovgivning, eks. Bogføringsloven
Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse
Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne
Hvem deler vi oplysningerne med?
Som udgangspunkt er det Beauté Pacifique der står for behandlingen af dine oplysninger.
I visse tilfælde kan Beauté Pacifique dog vælge at lade underdatabehandlere stå for behandlingen eller lade underdatabehandlere tilgå systemer, hvor dine oplysninger opbevares. Eksempler herpå er vores leverandører af IT-services, eksterne revisorer, Facebook og Google med henblik på annoncering samt offentlige myndigheder såfremt det er påbudt os ved lov.

Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer altid dine oplysninger, så de kun er tilgængelige for de medarbejdere og eventuelle underdatabehandlere, som det er relevant for. Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i elektronisk form.
Undtagelse dertil er vores Kundekartotek, som forefindes i fysisk form hos en lang række af vores forhandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med de af vores forhandlere, som har vores Kundekartotek – og disse forhandlere er instrueret i, hvordan de bruger og opbevarer kartoteket.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i fem år. Giver anden lovgivning grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.
De oplysninger, vi har registreret om dig i vores Kundekartotek opbevarer vi i to år.
De ultralydsbilleder, du har bedt os gemme, opbevarer vi, så længe du ønsker det.

Dine rettigheder
I henhold til Persondataforordningen har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har om dig – samt berigtigelse heraf, sletning af persondata (se nedenfor), dataportabilitet samt:

  • Mulighed for at trække dit samtykke tilbage
    Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
  • Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
  • Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger hos Beauté Pacifique. Din anmodning bliver imødekommet såfremt ét af følgende kriterier gør sig gældende:

  • Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for databehandlingen),
  • Oplysningerne viser sig at være urigtige,
  • eller Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt
  • Oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os på data@beaute-pacifique.com
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.