dkFlag Made in denmark

Privatlivspolitik

I vores politik for persondata og privatliv kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger i Beauté Pacifique.
Vi registrerer, behandler, opbevarer og sletter altid persondata i henhold til gældende lovgivning.

Dataansvarlig
Beauté Pacifique ApS er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Spørgsmål om persondata kan rettes til:
Lotte Tranberg Jakobsen
Beauté Pacifique
Smedevænget 10
9560 Hadsund
98 57 31 00
data@beaute-pacifique.com

Typen af personoplysninger
Typen af de oplysninger, vi behandler om dig, afhænger af tjenesten, du bruger.
Når du besøger vores website, bruger vi cokies til at samle statistik over brugen af hjemmesiden, så vi kan tilpasse og forbedre vores indhold og bruge vores viden i eksempelvis målrettede annoncer. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles.

Webshop:
Vi indsamler oplysninger som navn, e-mailadresse, privatadresse, mobil nr., oplysninger tilknyttet din valgte betalingsmetode og købshistorik.

Nyhedsbrev:
Vi indsamler navn, e-mailadresse, postnummer/by, interesseområder, fødselsår. Nyhedsbrevet udsendes via Mailchimp.

Scanningsbilleder:
Hvis du ønsker det, så gemmer vi dit scanningsbillede sammen med følgende oplysninger: Navn, mobil nr., fødselsdato og år samt hvilken butik billedet er taget i.

Club Beauté:
Når du opretter dig, så giver du os adgang til følgende oplysninger: Navn, e-mailadresse, privatadresse, mobil nr., oplysninger tilknyttet din valgte betalingsmetode (hvis du handler i webshoppen), fødselsdato og år, købshistorik.

Kosmetiske behandlinger:
Når du får foretaget kosmetiske behandlinger på vores klinik, så gemmer vi følgende oplysninger om dig: Navn, telefonnummer samt evt. oplysninger i henhold til gældende lovgivning om kosmetiske behandlinger.

Hudlæge konsultation:
Ved hudlægekonsultation på vores klinik gemmer vi følgende oplysninger om dig: Navn, telefonnummer samt oplysninger i henhold til gældende lovgivning om journalkrav.

Hvad bruges dine oplysninger til?
Vi indsamler og anvender dine oplysninger til følgende formål / til at varetage følgende formål:

Gennemførelse af ordrer i vores webshop:
– Fremsendelse af ordrebekræftelse pr. e-mail
– Fremsendelse af varer i henhold til den leveringsmetode, du har valgt
– Fremsendelse af faktura
– Reklamationer og returnering af varer
– Gennemførelse af sikker betaling i forbindelse med ordre i vores webshop

Nyhedsbrev:
– Fremsendelse af nyhedsbreve

Adfærdsbaseret kommunikation via e-mail
– Købsanbefalinger baseret på tidligere køb
– Interessemails vedr. relevante interesseområder eller produkter
– Tabt kurv e-mails

Kundeklub:
– Administration af dit medlemskab
– Særlige klubtilbud
– Invitation til deltagelse i test af produkter
– Udsendelse af nyhedsmail
– Fødselsdagshilsen på din fødselsdag

Markedsføring:
– Individuel markedsføring af vores produkter og ydelser samt målretning af skræddersyede tilbud og ydelser.

Scanningsbilleder:
– Give dig mulighed for at følge din huds tilstand over en årrække ved opbevaring af dine ultralydsbilleder.

Kosmetiske behandlinger / Hudlæge konsultation:
– Journalføring i henhold til gældende lovgivning

Behandlingsgrundlag
Vi opbevarer kun dine persondata efter samtykke fra dig og vi behandler kun dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
• For at kunne opfylde en aftale med dig om levering af produkter
• For at kunne overholde gældende lovgivning, eks. Bogføringsloven
• Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse
• Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne

Hvem deler vi oplysningerne med?
Som udgangspunkt er det Beauté Pacifique, der står for behandlingen af dine oplysninger.
I visse tilfælde kan Beauté Pacifique dog vælge at lade underdatabehandlere stå for behandlingen eller lade underdatabehandlere tilgå systemer, hvor dine oplysninger opbevares. Eksempler herpå er vores leverandører af IT-services, eksterne revisorer, Facebook og Google med henblik på annoncering samt offentlige myndigheder, såfremt det er påbudt os ved lov.

Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer altid dine oplysninger, så de kun er tilgængelige for de medarbejdere og eventuelle underdatabehandlere, som det er relevant for. Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger i elektronisk form.

Undtagelse dertil er vores Kundekartotek, som forefindes i fysisk form hos en lang række af vores forhandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med de af vores forhandlere, som har vores Kundekartotek – og disse forhandlere er instrueret i, hvordan de bruger og opbevarer kartoteket.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i fem år. Giver anden lovgivning grundlag for en længere opbevaring kan dette finde sted.
De oplysninger, vi har registreret om dig i vores Kundekartotek opbevarer vi i to år.
De ultralydsbilleder, du har bedt os gemme, opbevarer vi, så længe du ønsker det.

Dine rettigheder
I henhold til Persondataforordningen har du ret til indsigt i de oplysninger, vi har om dig – samt berigtigelse heraf, sletning af persondata (se nedenfor), dataportabilitet samt:
• Mulighed for at trække dit samtykke tilbage
• Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
• Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
• Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
• Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger hos Beauté Pacifique. Din anmodning bliver imødekommet såfremt ét af følgende kriterier gør sig gældende:
• Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for databehandlingen),
• Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller Ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.
• Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os på data@beaute-pacifique.com
• Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.